Folk
Personlig og profesjonell veiledning med David Møller

Coach - Gestaltfaglig støtte og veiledning gjennom utfordringer

Prosessleder - Problemløsing, workshops og teambuilding

Lærer - Grønn Action ved Evje Folkehøgskole
Opplevelser blir bedre når du er nysgjerrig, trygg og oppmerksom. Jeg hjelper deg med å bli det!
Folk og prosess
Coaching 60 min - online eller i person
Jeg gir deg støtte og nye perspektiver på utfordringer du opplever i forhold til veivalg i livet, jobb, skole eller frivillighet.

Sammen utforsker vi temaene som dukker opp. Jeg tydeliggjør helheten av situasjonen din og utforsker mulighetene dine, sammen med deg. Underveis forklarer jeg metodene vi jobber med, slik at du får bedre innsikt i egen prosess.

Jeg tilbyr coaching over videosamtale. Jeg bruker plattformen Zoom, i forkant av timen sender deg en link og passord på sms som du bruker til å komme inn.

Utdannet gestaltcoach fra NGI og baserer praksisen min på gestaltfaglig teori og metode. Jeg går jevnlig i veiledning for å kvalitetssikre arbeidet mitt.

Målgruppe: Folk som ønsker profesjonell støtte og utfordring for å bli mer oppmerksom på seg selv og sin livssituasjon.

Gratis introduksjonstime, finn ut om dette er noe for deg
590,- per time
390,- for studenter, arbeidsledige og permitterte
Prosessledelse
Når man er den samme gjengen over lang tid er det ikke uvanlig å sette seg fast i et mønster, da kan det være nyttig å få inn et par med øyne som kan hjelpe dere med å finne riktig retning og få litt fart på sakene.

Jeg kan løfte din organisasjon med fasilitering av kreative og analytiske gruppeprosesser i form av workshops hvor jeg kan hjelpe dere med:
- Kulturbygging: Hvordan samhandler og kommuniserer dere?
- Konseptutvikling, fra behov til løsning.
- Identitet: Finne visjon og kommunikasjonsprofil.
- Evaluering: Her ligger gullet, hva kan vi gjøre annerledes?

Ta kontakt og fortell meg om utfordringen du vil ha hjelp med, så skreddersyr jeg et opplegg tilpasset behovene til din organisasjon

Målgruppe: Bedrifter og organisasjoner som ønsker et friskt pust.

890,- per time
590,- for ideelle organisasjoner

Grønn Action på Evje Folkehøgskole
Denne linja passer for de som liker friluftsliv, et bredt spekter av opplevelser og vil bidra til en bedre verden. Filosofien min er at elevene gjennom morsomme og utfordrende aktiviteter skal bli tryggere, bedre kjent med seg selv, bli gode på å hjelpe andre og mestre friluftsliv.


Målgruppe: Ungdommer eldre enn 16 år som er interesserte i friluftsliv og vil være en positiv påvirkning på verden.

122 000,- for ni måneder skole, inkludert kost og losji

Les mer på evjefhs.no
Kontaktskjema
Jeg svarer gjerne på spørsmål!

+47 468 26 946
davidomoller@gmail.com
Jobber online, i Oslo eller i Evje (Agder)
Hva gjelder henvendelsen?
Alltid klar for å gjøre en forskjell

Jeg brenner for å hjelpe andre, spre begeistring, dele kunnskap og fasilitere gode opplevelser.


Ta kontakt om du er interessert i å få til noe sammen!
Alltid klar for å gjøre en forskjell

Jeg brenner for å hjelpe andre, spre begeistring, dele kunnskap og fasilitere gode opplevelser.


Ta kontakt om du er interessert i å få til noe sammen!
+47 468 26 946

davidomoller@gmail.com

folkogfriluft.no

Orgnr. 915 938 108
Pictures are either of me, or captured by me.
Do not use pictures without my permission.

I made this webpage myself. Shoutout to Alex Moltzau who showed me the ropes of webdesign, and Marius Dalseg who has contributed with pictures from our trip around Vega.

Made on
Tilda